Faaliyetler

Tamamlanmış Proje

  • The Effect of Inhalation Aromatherapy with Orange Essential Oil On Nausea, Vomiting And Anxiety During Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation: An Open Label Randomized Controlled Study- Çok merkezli (HUYAM, Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığı SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) araştırma projesi
  • Izgu N., Metin Z., Karadas C., Ozdemir L., Çetin N., Demirci U. "Prevention of chemotherapy-induced peripheral neuropathy with classical massage in breast cancer patients receiving paclitaxel: An assessor-blinded randomized controlled trial" European Journal of Oncology Nursing, 40; pp.36-43, 2019. - Çok merkezli (HUYAM ve dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi) araştırma
  • Tamamlanmış Proje başlığında sadece aşağıdaki bilginin olması: Izgu, N., Mutluay Yayla E., Ozdemir, L., & Gemalmaz A. Inhalation aromatherapy on nausea, vomiting and anxiety during autologous hematopoietic stem cell transplantation: An open-label randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine, 35: 1-6, 2020.

Eğitim ve Danışmanlık
"Pandemi Sürecinde Klinik Uygulamada Korunma ve Önlemler" eğitimi düzenlenmiştir.

Araştırma Danışmanlık
Araştırmalarınızda danışmanlık için huyam@hacettepe.edu.tr adresi ile yazışabilirsiniz.

Duyurular