Yönetim

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Leyla Özdemir (Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Uslu Şahan (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arıkan Dönmez (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Sevgisun Kapucu (Üye)
Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nebahat Bora Güneş (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça Ay Kaatsız (Üye)

Danışma Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Leyla Özdemir (Müdür)
Prof. Dr. Arif Altun (Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Ayişe Karadaş (Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan (Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)