İletişim

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, HUYAM Müdürlüğü
06100 Sıhhiye-Ankara          

E-posta
: huyam@hacettepe.edu.tr                  

Tel: 0 (312) 305 1580-172           

Fax: 0 (312) 312 7085