Vizyon, Misyon, Değerler ve Amaç

ÖZGÖREV (MİSYON)
Hemşirelik eğitimi ve uygulamalarının niteliğinin gelişmesine katkı sağlamak için kanıt düzeyi yüksek araştırmalar, uygulamalar ve eğitim faaliyetleri geliştirmek ve yürütmektir.

UZGÖRÜŞ (VİZYON)
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, lider bir merkez olmak.

DEĞERLER
Çalışkanlık, üretme, adalet, saygı, yaratıcılık, mükemmellik, katılım, bilimsellik, duyarlılık, etki yaratma.

AMAÇ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi;
- Etik ilkelere uygun araştırma ortamını geliştirir.
- Hemşirelik alanında araştırma önceliklerini oluşturur.
- Kanıt düzeyi yüksek, çok merkezli, multidisipliner hemşirelik araştırmaları yapar ve araştırmalara danışmanlık hizmeti verir.
- Kurum içi ve farklı kurumlardan gelen hizmet içi eğitim taleplerini yerine getirir.